อ.เวียงป่าเป้า จัดกิจกรรมปลูกไผ่ โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยเครือข่ายชุมชนไผ่เศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2562 นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอภ.เวียงป่าเป้า พร้อมด้วย นายอำนาจ เจิมแหล่ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงราย นายกมลวิทย์ ปานจันทร์ จากศูนย์ไผ่พัฒนาเวียงกาหลง และตัวแทนกลุ่มประชาชนในพื้นที่ อ.เวียงป่าเป้า ได้ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกไผ่ เพื่อเป็นแปลงเพาะขยายพันธุ์ ตามโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยเครือข่ายชุมชนไผ่เศรษฐกิจ ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงราย ณ เมืองวัฒนธรรมเวียงกาหลง บ้านเวียงกาหลง ต.เวียงกาหลง

ร่วมแสดงความคิดเห็น