(มีคลิป)ระวังฝนถล่ม!! ปภ.เชียงใหม่แจ้งเตือน อ.เมือง,ดอยสะเก็ด,จอมทอง,ฮอด,แม่แจ่ม พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ทำหนังสือแจ้งเตือนไปยัง 5 อำเภอคืออำเภอเมืองเชียงใหม่ ฮอด ดอยสะเก็ด แม่แจ่ม และอำเภอจอมทอง ในห้วง 2-3 วันจากนี้จะมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือ ประกอบกับการประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ 9/2562 ให้เฝ้าติดตามสถานการณ์ระวังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มจากร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20 -23 สิงหาคม 2562 จะมีผลกระทบตกหนักและฝนตกสะสม
อย่างไรก็ตามจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบจาดสถานการณ์ดังกล่าว ให้เฝ้าระวังฝนตกหนักระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม แจ้งให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด พื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ลุ่มต่ำอาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก กรณีเกิดเหตุการณ์อุทกภัยขึ้นในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ตามแผนปฎิบัติการ แผนเผชิญเหตุ และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามขั้น พร้อมรายงานต่อศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมแสดงความคิดเห็น