บิ๊กหมู มั่นใจ พลศึกษาเกมส์ 44 ได้สปอร์ตแมกซ์ซิไมท์ หนุนชุด ทุกสนามพร้อมชิงชัย 3-12 ก.ย.

รองหมู ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เผยว่าการเตรียมความพร้อมของ การแข่งขันกีฬาพลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 3-12 กันยายน 2562 มีการจัดชิงชัย 42 ชนิดกีฬา ทุกสนามแข่งขันใช้สนามในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมดมีกีฬาฟุตบอล ที่ต้องใช้สนามแข่งขันถึง 5 สนาม ทั้งฟุตบอลชายและฟุตบอลหญิง
นอกจากนี้การแข่งขันก็ได้รับการสนับสนุนชุดจาก คุณภิรม ศรีวิชัย ผู้บริหารร้านสปอร์ตแม็กซิไมท์ มอบเสื้อกีฬาให้กับ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จำนวน 500 ตัว โดยมี ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต เป็นผู้รับมอบ พร้อมผู้บริหาร ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่าบบริหาร อ.พีรพล นวพันธ์จิรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ อ.สุรชัย พันธ์กำเนิด และ ผศ.ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์ ณ รับรองรองอธิการบดี ม.การกีฬาแห่งชาติ ว.เชียงใหม่
และในโอกาสนี้ ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ ได้มอบเสื้อกีฬา พลศึกษาเกมส์ 44 ให้กับสื่อมวลชน สายกีฬา จากหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ และหนังสือพิมพ์คนล้านนา ที่จะมาทำข่าวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ “พลศึกษาเกมส์” ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 3 – 12 กันยายน 2562 โดยวิทยาเขตเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ณ ห้องรองอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิยาเขตเชียงใหม่
นอกจากนี้ รองหมู ดร.จารุวัฒน์ ยังแจ้งว่า ชนิดกีฬา ที่ต้องตรวจร่างกายนักกีฬาก่อนการแข่งขัน ต้องแยกจำนวนนักกีฬา (แยก ชาย/หญิง) 2 วันและเวลา ที่จะทำการตรวจร่างกายด้วย ประกอบด้วย 1 กาบัดดี้ 2 ยกน้ำหนัก 3 ยูยิสสู 4 มวยปล้ำ 5 ชายหาด 6 มวยไทยสากล 7 มวยสากล 8 วูซู 9 เทควันโด 10 คาราเต้โด เพื่อนำเรียนฝ่ายแพทย์เพื่อเตรียมทีมและอุปกรณ์ให้ครบจำนวนค่ะ รบกวนผู้รับผิดชอบแต่ละชนิดกีฬาด้วย แจ้งข้อมูลได้ที่นลินรัตน์ เพื่อประสานต่อฝ่ายแพทย์
ทางด้าน นายพีรพล นวพันธ์จิรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ขอเชิญประชุมผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และนักกีฬา “พลศึกษาเกมส์” ครั้งที่ 44 ทุกชนิดกีฬาเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 15.00 น. ณ โดมอเนกประสงค์เหลืองอร่าม โดย ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม

ร่วมแสดงความคิดเห็น