รพ.ลำพูน รับมอบเกียรติบัตร เป็นองค์กรคุณธรรมระดับต้นแบบ ประจำปี 2562

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 9:00 น. นพ.สุธิต คุณประดิษฐ์ รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.ลำพูน เป็นตัวแทนรับมอบใบประกาศเกียรติบัตร ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรต้นแบบ โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ที่มีผลงานโดดเด่นใน ระดับ จ.ลำพูน ประจำปี 2562 จาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน พร้อมได้เป็นตัวแทนในการนำเสนอผลการดำเนินงาน ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลาง จ.ลำพูน 

ร่วมแสดงความคิดเห็น