สะพานเหล็กแบริ่งชั่วคราวบ้านแม่สามแลบ แล้วเสร็จไปกว่า 80 เปอร์เซ็นต์

49
วันนี้ 22 ส.ค. 62 นายเรืองฤทธิ์ ผลดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานผลการปฏิบัติในการสร้างสะพานเหล็กชั่วคราวบ้านแม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ว่าผลการปฏิบัติงานในการวางสะพานเหล็ก ข้ามลำห้วยบ้านแม่สามแลบนั้น ล่าสุดการดำเนินการวางสะพานเหล็ก สามารถดำเนินการไปแล้วกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ โดยคาดว่าอีกไม่เกิน 2 วัน สะพานเหล็กดังกล่าว จะสามารถเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและตัดปัญหาเรื่องน้ำป่าซัดคอสะพานขาด จนไม่สามารถเดินทางผ่านได้อีกต่อไปใกล้แล้วเสร็จ เหลืออีกเพียง 20 เปอร์เซ็นต์ ก็จะสามารถใช้การได้
ขณะที่ในพื้นที่ยังมีฝนตกติดต่อกัน ส่งผลทำให้เกิดดินสไลด์ปิดทับเส้นทาง ทางเข้าบ้านแม่สามแลบอีกระลอก และหลายเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านบนยอดดอยยังคงประสบปัญหาความเดือดร้อน ดินสไลด์ สำหรับทาง อบต.แม่คง มีดินสไลด์ปิดทับเส้นทาง ทั้งนี้นายเฉลิม ปวงคำคง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ได้จัดส่งทีมงานพร้อมรถไถฟาร์ม เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน ชาวบ้านห้วยกองแป (ห้วยหมู) เข้าดำเนินการแก้ไขเส้นทางสาย ห้วยกองแป-ห้วยแห้ง ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเกิดปัญหาดินสไลด์ปิดทับเส้นทางโดยใช้เวลาในการเข้าเกลี่ยและเปิดทาง 2 วัน ขณะนี้พี่น้องประชาชนสามารถใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้ตามปกติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น