กศจ.ลำพูน สอบคัดเลือกศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562
โดยดำเนินการสอบ ภาค ก ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 – 11.30 น. และเวลา 13.30 – 15.30 น. สอบสัมภาษณ์ ภาค ข ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ สนามสอบห้องประชุมทานตะวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
ทั้งนี้ นายเดช ศิรินาม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบ ได้ตรวจสอบความเรียบร้อย พร้อมให้กำลังใจผู้เข้าสอบ ในการนี้ ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ณ สนามสอบห้องประชุมทานตะวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยจังหวัดลำพูนมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 5 ราย มีอัตราว่างตามตำแหน่ง จำนวน 5 ตำแหน่ง แยกเป็น สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 จำนวน 2 อัตรา สังกัด สพป.ลำพูน เขต 2 จำนวน 3 อัตรา โดยใช้ข้อสอบจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งนี้จะประกาศผลการคัดเลือกและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!