สจ.แดงแม่ริม มอบเกียรติบัตรให้เยาวชนเข้าร่วมฝึกอบรมทักษะการเล่นฟุตบอลพื้นฐาน

นายสมชิด กันธะยา ส.อบจ.แม่ริมเขต 2 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน รุ่นอายุ 15 ปี โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่ 23-24 ส.ค. 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มีเยาวชนที่สนใจเข้ารับการอบรมทักษะด้านกีฬาฟุตบอลที่มาจากทุกหมู่บ้าน โดยมีครูผู้ฝึกสอนที่มีความสามารถ ทั้งเรื่องทฤษฎี ปฏิบัติ กฏ กติกา มารยาท ในการเล่นฟุตบอล ฝึกทักษะการเลี้ยงลูก การรับส่งลูก เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการเล่นฟุตบอลให้เกิดทักษะใหม่ๆ และมีความชำนาญ พร้อมที่จะก้าวขึ้นสู่กาแข่งขันในระดับต่างๆ ต่อไป หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ โดยได้รับการสนับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น