จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ 4 อำเภอ 119 หมู่บ้าน 17 ตำบล หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือ

วันนี้ 28 ส.ค. 62 นายเรืองฤทธิ์ ผลดี หน.สนง.ปภ.จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่มีพายุและฝนตกหนักในพื้นที่ของ จ.แม่ฮ่องสอน ทำให้พื้นที่การเกษตร สิ่งสาธารณูปโภค ฝาย สะพาน ถนนหนทางได้รับความเสียหายอย่างสิ้นเชิง และทางจังหวัดได้มีการประกาศ เป็นเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
โดยนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผวจ.แม่ฮ่องสอน ได้สั่งการให้ทุกอำเภอ องค์กรท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เบื้องต้นอย่างเต็มกำลัง พร้อมทั้งได้มีการประกาศเป็นเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน 4 อำเภอ ประกอบไปด้วย อ.ปาย อ.ปางมะผ้า อ.เมือง และ อ.สบเมย ซึ่งมีหมู่บ้านได้รับความเสียหาย 119 หมู่บ้าน 17 ตำบล และจะมีการประชุมกำหนดกรอบวงเงิน ในการช่วยเหลือราษฏรในพื้นที่ประสบภัยต่อไป
ทั้งนี้ นายทวีวัฒน์ วิสิฎศิริ นายก อบต.ป่าแป๋ ได้กล่าวว่า หลังเกิดเหตุดินสไลด์ปิดทับเส้นทาง ทางอบต.ป่าแป๋ ได้ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 (นพค.36) ได้เร่งนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่ประสบภัย โดยมีรถไถของ อบต.ป่าแป๋ รวมทั้งรถตักของ นพค.36 รวม 4 คัน เร่งกระจายออกเปิดเส้นทางกว่า 30 จุด แต่ละจุดจะมีทั้งดินสไลด์ และต้นไม้หักโค่น ทำให้การเกลี่ยตักดินล่าช้า การปฎิบัติงานได้แบ่งเครื่องจักรกระจายเปิดเส้นทางออกเป็น 3 จุด คือ จุดระหว่างบ้านแม่ละ- บ้านแม่ปุ๋น จุดบ้านห้วยเดื่อ–บ้านจอบ่อ และจุดบ้านฮากไม้ใต้–บ้านอุมป๊อก อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยสามารถเปิดเข้าไปได้เพียง 2 กิโลเมตร เท่านั้น ซึ่งความล่าช้าของการเปิดเส้นทาง มีสาเหตุจากในพื้นที่ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง คาดว่าภายใน 2 วันนี้ จะสามารถเปิดเส้นทางได้ตามปกติ หากฝนไม่ตกลงมาซ้ำอีก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!