ทหาร ร.7 พัน 5 ปาย ส่งกำลังฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนตำบลเวียงใต้ กรณีเกิดน้ำท่วมดินโลนถล่ม

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 62 พ.อ.สันติพงษ์ ชิงดวง ผู้พังคับกองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ค่ายโสณบัณฑิต อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ได้สั่งการให้ จ.ส.อ.ปิยะพงษ์ จันทิมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมพลเรือน.ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล จำนวน 30 นาย ร่วมกับอปพร. อาสากู้ชีพ-กู้ภัย และประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนอพยพกรณีเกิดอุทกภัย ดินโคลนถล่ม ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านน้ำฮู อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
พ.อ.สันติพงษ์ ชิงดวง กล่าว การที่ส่งกำลังทหารเข้าทำการฝึกราษฎรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นลุ่มน้ำตามหุบเขา ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย สามารถช่วยเหลือตัวเองในขั้นพื้นฐานในกรณีที่เกิดเหตุอุทกภัย น้ำท่วม และดินโคลนถล่มได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!