ทพ.36 ช่วยชาวบ้านแบกหามโลงศพ เดินทางเท้าเพื่อเข้าหมู่บ้าน หลังดินสไลด์ และน้ำกัดเซาะเส้นทาง

วันที่ 29 ส.ค. 62 พ.อ.วุฒิ ปฐมเรืองกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นพค.36) เร่งเปิดถนนเส้นทางระหว่างบ้านแม่ละ-บ้านแม่ปุ๋น ต.แม่เหาะ และต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร โดยจากบ้านแม่ละ-บ้านแม่ป๋น พบจุดดินสไลด์รวม 9 จุด เนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ได้นำรถแทรกเตอร์เร่งไถเปิดเส้นทางไปแล้ว จำนวน 8 จุด คงเหลืออีก 1 จุด ซึ่งเป็นเส้นทางก่อนเข้าหมู่บ้านบ้านแม่ปุ๋น ระยะทางประมาณ 500 เมตร
ส่วนทางด้านโรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น คุณครูพร้อมด้วยเด็กนักเรียนจำนวนหนึ่ง เดินทางเท้าออกมาขนอาหารกลางวันของโรงเรียนเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร เนื่องจากถนนถูกดินสไลด์และถูกน้ำกัดเซาะขาด รถยนต์ยังไม่สามารถเข้าไปถึงโรงเรียนได้ ทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 บ้านคอนผึ้ง (นพค.36) ได้ใช้รถยนต์ลำเลียงขนถ่ายอาหารกลางวันมาให้กับโรงเรียนบ้านแม่ปุ๋นได้ครึ่งทาง ตรงบริเวณถึงจุดที่รถยนต์สามารถเข้าถึงได้เท่านั้น หลังจากนั้น ครูและนักเรียนจะเดินทางเท้ามาช่วยกันขนอาหารกลางวันไปโรงเรียน เพื่อประกอบอาหารเลี้ยงเด็กๆ ประมาณ 85 คน
ความคืบหน้าของการเปิดเส้นทางสัญจรบ้านแม่ปุ๋น–บ้านห้วยเดื่อ ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ล่าสุด เหลืออีกประมาณ 500 เมตร เส้นทางก็จะเปิดเส้นทางสำเร็จถ้าหากฝนไม่ตกลงมาซ้ำ จะสามารถเปิดให้ราษฏร 2 หมู่บ้าน 10 หย่อมบ้าน ราษฏรกว่า 300 ครัวเรือน ใช้เส้นทางได้ตามปกติภายในวันนี้ โดยทางชุดเจ้าหน้าที่ นพค.36 ใช้เครื่องจักรเปิดเส้นทาง จุดสุดท้าย อีก 1 จุด ประมาณ 500 เมตรก่อนเข้าสู่บ้านแม่ปุ๋น ร่วมกับกำลังคน จากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 และชาวบ้านนำจอบขุดช่วยเปิดเส้นทาง ขณะที่ชาวบ้านต้องช่วยกันแบกหามโลงศพเดินทางเท้าขึ้นเขาเพื่อเข้าไปในหมู่บ้าน เนื่องจากมีราษฎรบ้านแม่ปู๋น เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว ซึ่งชาวบ้านต่างพูดว่า เป็นความลำบากที่ต้องเจออย่างมาก ทุกครั้งที่เกิดปัญหาดินสไลด์ปิดทับเส้นทางในห้วงฤดูฝน แต่ ครั้งนี้ถือว่าดินสไลด์มากที่สุดและการเปิดเส้นทางเป็นไปด้วยความยากลำบากนานเป็นอาทิตย์ รถยนต์ยังสัญจรเข้า-ออกไม่ได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!