โรงพยาบาลสวนปรุง จัดบรรยายพิเศษ”เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุข” ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป

เมื่อเร็ว ๆ นี้ โรงพยาบาลสวนปรุง จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุข” ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป โดยมี พญ.ดร.อมรา มลิลา สตรีดีเด่นในพุทธศาสนา จากองค์การสหประชาชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้ นพ.ปริทรรศ ศิลปกิจ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลสวนปรุง กล่าวต้อนรับ และ นพ.พายุพล ศรีอภัย จิตแพทย์โรงพยาบาลลำพูน กล่าวขอบคุณ พร้อมมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุม ศ.นพ.ฝน แสงสิงแก้ว อาคารจิตสันติ โรงพยาบาลสวนปรุง 

ร่วมแสดงความคิดเห็น