ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “จริยธรรมประเทศไทย”

เช้าวานนี้ (1 ก.ย. 62) เวลา 08.30 น. ‘ในราชการกรมการปกครอง’ โครงการสัมมนานักศึกษาทุนกระทรวงมหาดไทย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมการปกครอง เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “จริยธรรมประเทศไทย”
“วันนี้ น้องๆ นิสิตนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งจาก จ.สงขลา, จ.ยะลา, จ.ปัตตานี, จ.นราธิวาส และ จ.สตูล มีความตั้งใจจริง และให้ความสนใจในบริบทของกระบวนการมีส่วนร่วม การตั้งคำถาม – การตอบคำถาม การแนะนำตนเองอย่างมีอัธยาศัยไมตรี แม้ประเด็นการสนทนาจะไม่ได้อยู่ในสาขาวิชาที่ตนมีความชำนาญการ แต่ก็มีน้ำใจที่จะพูดคุยตามโจทย์ที่วิทยากรตั้งขึ้น เสร็จสิ้นภารกิจวันนี้แล้ว ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดี ความหวังต่ออนาคตของชาติ เยาวชนและประชาชนคุณภาพ ความรักชาติบ้านเมือง ความจงรักภักดี ที่เป็นแบบอย่าง สมแล้วกับที่ทุกคนเป็นนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงของกระทรวงมหาดไทย ที่ครอบครัวตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวไทยจะมีแต่ความภาคภูมิใจ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!