ชาวบ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น ฝ่ายปกครองร่วมงานมุฑิตาจิตกำนันตำบลแม่แรม ในโอกาสเกษียณอายุ

ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านน้ำตกแม่สา ม.1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ชาวบ้านในตำบลแม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พร้อมใจกันจัดงานแสดงมุฑิตาจิต ให้กับนายชุมพร เนตรธนู กำนันตำบลแม่แรมในโอกาสเกษียณอายุราชการในฝ่ายปกครอง พร้อมทีมงานสารวัตร แพทย์ ผู้ช่วยที่ต้องหมดวาระการปฏิบัติหน้าที่คราวเดียวกัน โดยมีนายสมชิด กันธะยา ส.อบจ.เชียงใหม่แม่ริม เขต 2 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม นายสุวิทย์ ณ เชียงใหม่ ประธานชมรมกำนัน-ผญบ.แม่ริม นายวัน ม่วงมา ประธานชมรม อปท.แม่ริม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอแม่ริม และเพื่อนรัฐศาสตร์ 56 ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ รวมถึงชาวบ้านหลายร้อยคนเข้าร่วมงานมุฑิตาจิตในครั้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น