‘เมญ่า เชียงใหม่’ คว้ารางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย จากกรมการท่องเที่ยว ประจำปี 62

2 กันยายน – ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เชียงใหม่ โดยนางสาวพิชญพัชญ์ พศิษฐพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายขาย (ซ้ายสุด) และนายภัทร ขันธชวนะ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ขวาสุด) เข้ารับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) ประเภทมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยของศูนย์การค้า และประเภทมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวระดับสากล จากนายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ที่ 2 จากซ้าย) และนายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว (ที่ 3 จากซ้าย) ในพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี พ.ศ. 2562 ที่โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบหมายให้กรมการท่องเที่ยว ดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพระดับสากล ผ่านการจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย โดยตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา มีสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านการตรวจการประเมินและรับรองแล้วมากกว่า 5,000 แห่ง จำนวน 56 มาตรฐานซึ่งในปีนี้มีผู้ที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐาน จำนวน 443 ราย เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการ ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับสถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เลือกใช้สถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน และส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของไทยมีมาตรฐานในทุกด้านอย่างยั่งยืนอีกด้วย
ด้านคุณภัทร ขันธชวนะ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ กล่าวว่า หนึ่งในนโยบายหลักของศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ คือการสร้างความประทับใจ และความเชื่อมั่นต่อผู้มาใช้บริการอย่างสูงสุด ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพราะฉะนั้นศูนย์การค้าของเราจึงให้ความสำคัญของการรักษามาตรฐานและพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่จะสร้างความประทับใจต่อผู้ใช้บริการแล้ว ยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกด้วย ทั้งนี้ทางศูนย์การค้าฯ พร้อมจะรักษามาตรฐานและพัฒนาการให้บริการทุกด้านของศูนย์การค้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น