สสจ.น่าน จัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม โรงแรมน้ำทอง อ.เมือง จ.น่าน นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์ สสจ.น่าน เป็นประธานจัดประชุมวิชาการของ สสจ.น่าน ประจำปี 2562 ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยสาธารณสุขน่าน เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการ ให้สำเร็จ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่เข้าร่วมประชุม ได้พัฒนาศักยภาพด้านความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ และได้รับข้อมูลทิศทางการเปลี่ยนแปลง ในการพัฒนาด้านสุขภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชุมชน และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการประชุมมีกิจกรรมนำเสนอบูธนิทรรศการ ผลงานเด่นทางวิชาการ จำนวน 5 บูธ จากสำนักงานสาธารณสุข อ.เมือง สำนักงานสาธารณสุข อ.ทุ่งช้าง สำนักงานสาธารณสุข อ.ปัว สำนักงานสาธารณสุข อ.บ่อเกลือ

จากนั้นมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร แรงจูงใจในการทำงาน และความรักความผูกพันในองค์กร” โดย อ.วินัย ยี่เพ็ญ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วงเย็นดำเนินกิจกรรม การสร้างคุณค่าในตัวเองในครั้งนี้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!