14 กม.แห่งความทรงจำ “รับน้องขึ้นดอย” ความภูมิใจของ ลูกช้าง มช.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมประเพณีนํานักศึกษาใหม่ ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ หรือกิจกรรม ประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจําปีการศึกษา 2562 ใช้ชื่อกิจกรรมในปีนี้ว่า “55 ปี มช. ลูกจ๊างขึ้นดอย โตยฮอยเบื้องพระยุคลบาท ไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพ” จัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 06.00 – 09.00 น. ณ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จนถึง วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ ระยะทางรวม 14 กิโลเมตร เพื่อนํานักศึกษาน้องใหม่ เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ เป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่นักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2562 รวมทั้งเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม อันเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในปี 2507 เป็นปีแรกของการเปิดดำเนินการของ มช. ซึ่งมีนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 291 คน ศ.นพ.บุญสม มาร์ติน ขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ที่รับผิดชอบดูแลนักศึกษา มีความคิดที่ต้องการให้ มช.มีประเพณีที่แตกต่างไปจากมหาวิทยาลัยอื่น และเป็นประเพณีที่น่าประทับใจ น่าจดจำไว้ด้วยความภาคภูมิใจ ประกอบกับ จ.เชียงใหม่ มีทางขึ้นดอยสุเทพ โดยครูบาศรีวิชัยเป็นผู้นำในการทำทางดังกล่าว นับว่าเป็นผลงานที่แสดงถึงความศรัทธา และความสามัคคีเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น หลังจากการปฐมนิเทศนักศึกษาในปีแรกแล้ว จึงได้ชักชวนนักศึกษารุ่นแรกทุกคน เดินขึ้นดอยสุเทพพร้อมกัน ด้วยความสามัคคี เพื่อนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ ด้วยความศรัทธาและแสดงถึงความเป็นนักศึกษา มช.อย่างสมบูรณ์

ประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปีการศึกษา 2562 ในปีนี้ ถือเป็นปีที่ 55 แล้ว จากข้างต้นที่ว่าประเพณีนี้ จัดขึ้นเพื่อความสามัคคี ระหว่างเพื่อน รุ่นพี่ และรุ่นน้อง ตลอดระยะทางจากหน้า มช. ไปจนถึงยอดดอย เพื่อนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ ระยะทางราว 14 กม. ซึ่งความสนุกสนานส่วนหนึ่งของการขึ้นดอย จะมีการแซงกัน สวนกัน ของแต่ละคณะ ทำให้ได้เห็นและทักทายเพื่อน ๆ คณะอื่น ๆ

เนื่องจากจะมีกำหนดการปล่อยตัวของแต่ละคณะ ที่ทาง มช.กำหนดไว้ และสิ่งที่ทุกคนรอคอย คือการวิ่งขึ้นโค้งสปิริต หรือโค้งขุนกัณฑ์ โค้งสุดท้ายก่อนถึงดอยสุเทพนั่นเอง ที่ทุกคน ทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน รวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อผ่านโค้งนี้ไปด้วยกัน สิ่งที่น่าประทับใจอีกอย่างคือ รุ่นพี่ศิษย์เก่าที่นับเป็นโอกาสดี สำหรับการรวมตัวกันอีกครั้ง หลังจบจากรั้ว มช. และห่างหายกันไป บรรยากาศในวันรับน้องขึ้นดอยในทุกปี จึงอบอวลไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข กำลังใจ และความทรงจำ ดังเนื้อเพลง มช. รำลึก วรรคหนึ่งที่ว่า “ห่างแต่กาย ใจยังฝังแน่น ถิ่นแดนที่ตรึงอุรา มช.นี้ ยังตรึงตราเรานั้นแน่เอย”

กิจกรรมนี้ จะมีนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานกว่าสามหมื่นคน มีขบวน เครื่องสักการะ ประกอบในพิธีเปิดกิจกรรม มีการแสดงสปิริตของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้ง 20 คณะ 2 วิทยาลัย ขอเชิญชวน พี่น้องมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมในบรรยากาศการรับน้องขึ้นดอยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอบคุณข้อมูล: หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หอศิลป์ปิ่นมาลา)

ร่วมแสดงความคิดเห็น