พระสงฆ์ ร่วมกับ ทหารและชาวบ้าน สร้างบ้านให้เด็กยากจน ที่มีความประพฤติดี

วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. คณะพระสงฆ์ อ.ไชยปราการ อ.ฝาง และ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ ทหารกองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมือง กิ่งกาชาดไชยปราการ และญาติธรรมผู้เลื่อมใสศาสนาพุทธ ได้ร่วมในการสงเคราะห์จัดสรรงบประมาณ ในการซ่อมแซมบ้านให้กับ น.ส.จงกลณี ชาวน่าน อายุ 15 ปี เลขที่ 241 หมู่ที่ 5 บ้านอ่าย ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ ซึ่งเป็นเด็กดีเรียนเก่ง แต่ฐานะทางครอบครัวยากจน ผลการเรียนในระดับมัธยมต้นเกรดเฉลี่ยเมื่อจบมัธยมปีที่ 3 ได้มากถึง 3.94 และในขณะนี้ได้เรียนต่อที่โรงเรียนไชยปราการ เอกวิทย์-คณิต ซึ่งบ้านหลังเก่ามีสภาพทรุดโทรม

ทางโดยพระครูวิมลบุญญาคม เจ้าคณะ ต.ศรีดงเย็น เจ้าอาวาสวัดสันต้นเปา ได้รับทราบจากกิ่งกาชาดไชยปราการ ว่าจะซ่อมแซมบ้านให้กับครอบครัวนี้ โดยมีเงินงบประมาณเพียง 5,000 บาท จึงได้มาดู พบว่าต้องระดมเงินทุนและหาคนมาช่วย โดยได้รับเงินจากคณะพระสงฆ์ 3 อำเภอ และญาติธรรมวัดสันต้นเปา (บ้านอ่าย) จำนวนหนึ่ง จึงได้มาซื้อวัสดุเพื่อทำการก่อสร้าง โดยมีทหารกองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมือง เข้ามาร่วมช่วยเป็นแรงงานก่อสร้างร่วมกับพระสงฆ์ สามเณร วัดสันต้นเปาจนแล้วเสร็จ เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อด้วยอิฐบล็อก มีสองห้องนอนสองห้องโถง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 7 เมตร สูง 2.7 เมตร และห้องน้ำ 1 ห้อง ได้มาร่วมทำพิธีการมอบแบบง่ายๆ ให้กับครอบครัว น.ส.จงกลณี ชาวน่าน ในวันนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กที่ยากจน แต่ความประพฤติดีเรียนเก่ง ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมต่อไป และยังมีการมอบทุนการศึกษา แก่พระภิกษุสามเณร พร้อมทั้งนักเรียนเรียนดีมีศีลธรรมแต่ฐานะยากจน ในพื้นที่ ต.ศรีดงเย็น อีกจำนวน 65 ทุน

ร่วมแสดงความคิดเห็น