โรงเรียนสรรพวิทยาคม เปิดโครงการสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2562 นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก ร่วมให้การต้อนรับ นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดตาก ณ ห้องโสตทัศนศึกษ โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ร่วมแสดงความคิดเห็น