ทะเลสาบดอยเต่าฟื้นคืนชีพ ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น หลังได้รับอานิสงค์จากพายุโพดุล

ทะเลสาบดอยเต่าฟื้นคืนชีพ หลังได้รับอานิสงค์จากพายุโพดุล มีน้ำจากแม่น้ำ 4 สายไหลเข้าวันละเกือบ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ขณะนี้เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำทั้งหมด 5,118 ล้านลูกบาศก์เมตร หลังจากทะเลสาบดอยเต่าแล้งหนักยาวนานกว่า 4 เดือน ขณะที่ 2 เขื่อนใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีน้ำเข้ากว่า 10 ล้านลูกบาศก์เมตร
น้ำจากแม่น้ำปิงสีแดงขุ่นไหลผ่านทะเลสาบดอยเต่าท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน เป็นผลมาจากพายุโพดุล เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มวลน้ำแม่น้ำ 3 สาย ประกอบด้วย ลำน้ำแม่ขาน น้ำแม่กลาง และลำน้ำแม่แจ่ม ไหลลงสู่แม่น้ำปิง ที่เขตติดต่ออำเภอจอมทองและอำเภอฮอด ทำให้มวลน้ำทั้ง 4 สายจำนวนมากไหลลงสู่ทะเลสาบดอยเต่า ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเขื่อนภูมิพล ทำให้แพท่องเที่ยวของผู้ประกอบการได้รับอานิสงค์ จากมวลน้ำที่กำลังไหลลงเขื่อนภูมิพล มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นและเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวและรับประทานอาหารโดยเฉพาะช่วงวันหยุด ขณะที่ชาวประมงพื้นบ้านเริ่มออกหาปลาที่เริ่มมีมากหลังจากน้ำปิงไหลลงเขื่อนภูมิพล

โดยก่อนหน้านี้ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทะเลสาบดอยเต่าแล้งหนักจนกลายเป็นร่องน้ำเล็กๆ มีความกว้างประมาณ 40 เมตร ซึ่งเป็นผลกระทบจากภัยแล้งที่รุนแรง กลายเป็นทุ่งหญ้ากว้างสุดลูกตา ทำให้เรือนแพนำเที่ยว และเรือนแพของชาวประมง ที่ลอยลำหาปลาในทะเลสาบดอยเต่ารวมทั้งหมดกว่า 40 ลำ บริเวณบ้านท่าเดื่อ เกยตื้นอยู่บนฝั่งจำนวนมาก

ขณะที่กรมชลประทานรายงานว่า เมื่อวานนี้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนจำนวน 93 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังมีฝนตกต่อเนื่องสะสมในหลายพื้นที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง เจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่ได้เข้าช่วยเหลือ เร่งระบายน้ำ ทำให้น้ำท่าจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติจะมีไหลลงแม่น้ำปิงต่อไปเขื่อนภูมิพลต่อเนื่อง โดยเฉพาะวันนี้คาดว่าจะมีมวลน้ำไหลลงไปสู่เขื่อนภูมิพลสะไม่ต่ำกว่า 90 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่วันนี้มีมวลน้ำไหลเข้าเขื่อนภูมิพล 98.35 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลมีปริมาณทั้งหมด 5,118 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยล่ะ 38 ของความจุเขื่อน ซึ่งยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนอยู่ตลอด
ด้านสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ สรุปปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ 2 แห่ง เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวานนี้ ปริมาณน้ำในเขื่อนมี 132 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 49% น้ำไหลเข้าเขื่อนกว่า 4 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ดเมื่อวานนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนมี 72.75 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 27 น้ำไหลเข้าเขื่อน 1.08 ล้านลูกบาศก์เมตร

ล่าสุดวันที่ 3 กันยายน 2562 สถานการณ์น้ำของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ปริมาณน้ำในเขื่อน 134 ล้าน ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น50 % แนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ และลดการส่งน้ำลง น้ำไหลเข้าเขื่อนกว่า 2 ล้านลูกบาศก์เมตรน้ำไหลสะสมช่วงพายุโพดุลรวมกว่า 7 ล้านลบ.ม. มีน้ำใช้การได้ 122 ล้านลบ.ม. ส่วนที่แม่กวงอุดมธาราวันนี้เช่นกัน น้ำในเขื่อน 73 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 28% แนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ และงดการส่งน้ำเพื่อการเกษตร น้ำไหลเข้าเขื่อนวันนี้ 1.24 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วงพายุโพดุลปริมาณน้ำรวมกว่า 5 ล้าน ลูกบาศก์เมตร น้ำใช้การได้ 59 ล้านลูกบาศกเมตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!