จังหวัดเชียงรายร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมการบริโภคและส่งเสริมการจำหน่ายลองกอง จากยะลาสู่แม่สาย

วันที่ 4 ก.ย.62 ที่บริเวณด้านหน้าด่านพรมแดน อ.แม่สาย จ.เชียงรายนางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย ได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม รณรงค์การบริโภคและส่งเสริมการจำหน่ายลองกองลอง โดยมี พ.อ.ชาตรี สงวนธรรม ผบ.ฉก.ม.2 กองกำลังผาเมือง นายวิโรจน์ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรแม่สาย หาอการค้า จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม

โดยกิจกรรมครั้งนี้ทาง จังหวัดเชียงรายร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคและส่งเสริมการจำหน่ายลองกองลอง ณ ตลาดชายแดน อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยนำลองกองพันธุ์ตันหยงมัส เกรด A จากเกษตรกรโดยตรง กว่า 6,000 กิโลกรัม โดยจำหน่ายในราคากิโลกรัมบละ 48 บาท มาจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.แม่สาย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง

วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์การบริโภคผลไม้ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติให้ได้ลิ้มลองผลไม้ของไทยรวมถึงประชาชนชาวเมียนมา ในพื้นที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้บริโภคลองกองคุณภาพดี จากเกษตรกรโดยตรง การจัดงานจะมีขึ้นที่ตลาดการค้าชายแดน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2562

นางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดส่งลองกองตรงจากยะลา มาสู่จัดหวัดเชียงรายโดยตรง ซึ่งเป็นลองกองที่เก็บใหม่ ทำให้มีรสชาดที่อร่อย และสด โดยขนส่งโดยระบรรทุกใช้เวลาขนส่ง 48 ชั่วโมง เพื่อมาถึง อ.แม่สาย ซึ่งเป็นการลดพ่อค้าคนกลาง และทำให้เข้าถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริง สำหรับในวันนี้อาจจะทำลองกองมาไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค แต่ก็ได้เปิดให้มีการสั่งจองล่วงหน้า โดยรอบต่อไปจะมาถึง อ.แม่สายในวันจันทร์ 9 ก.ย.นี้

สำหรับการจัดจำหน่ายลองกองเริ่มหลังจากพิธีเปิดในเวลาประมาณ 10.00 น. โดยจำหน่ายหมดหลังจากที่เปิดจำหน่ายไม่ถึง 15 นาที อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเปิดรับสั่งจองเพื่อให้ผู้ผลิตได้มีจัดส่งมาอีกครั้งในรอบต่อไป ซึ่งจะเป็นผลผลิตลองกองตันหยงมัสแท้จากเกษตรกรชาวยะลา โดยจะเก็บสด และส่งมาทันที

ร่วมแสดงความคิดเห็น