ม.พะเยา จัดกิจกรรมเจริญจิตภาวนา จัดโครงการธรรมะสุขใจ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการธรรมะสุขใจ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร โดยรศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธาน และได้รับความเมตตาจาก พระครูวินัยธร วรงคต วิริยธโร หรือ หลวงตาม้า เป็นองค์บรรยายธรรม นำสวดมนต์พร้อมแสดงพระธรรมเทศนา และฝึกการปฏิบัติธรรมให้กับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมหาวิทยาลัยฯที่มาร่วมกิจกรรมเจริญจิตภาวนาเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร หน่วยงานต่างๆ รวมถึงผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมตั้งโรงทาน ข้าวต้ม กระเพาะปลา น้ำดื่ม น้ำเต้าหู้ ขนมต่างๆ เพื่อแจกให้กับผู้ร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น