อ.สอง จัดโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างแกนนำ สุ่มตรวจหาสารเสพติด ที่ วกช.สอง

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง จ.แพร่ มอบหมายให้นายพิษณุ ยศหล้า ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ธีระเทพ ไชยพงค์ ปลัดอำเภอ นายดนัยวัฒน์ ศรีเมือง ปลัดอำเภอ สมาชิก อส.อ.สอง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างแกนนำ และสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะในสถานศึกษา แก่นักเรียนนักศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพสอง ผลการตรวจไม่พบการกระทำผิด
โดย นางวิไลรัตน์ แสงวณิช ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้ นายนพคุณ เครือไทย หัวหน้างานปกครอง ให้การต้อนรับคณะวิทยากร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพสอง ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยการอาชีพสอง จัดการเรียนการสอน ระดับปวช.และ ปวส.มีนักศึกษาชาย 458 คน หญิง 213 คน รวม 671 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น