รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมือง ประจำมณฑลยูนนาน นำคณะเยี่ยมชมพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2562 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน พร้อมด้วยนายวิษณุพงศ์ วรภัทรธำรง ปลัดอำเภอ ร่วมต้อนรับ นาย Li Zheng Yang รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมือง ประจำมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะที่เข้าเยี่ยมคาราวะและหารือประเด็นการส่งเสริมความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง และแลกเปลี่ยนความคิดความร่วมมือระหว่างมณฑลยูนนานกับจังหวัดเชียงราย ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย และทางคณะฯ มีกำหนดเข้าเยี่ยมชมพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย อำเภอเชียงแสน เพื่อศึกษาด้านนโยบายการลงทุน และด้านการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในวันที่ 6 ก.ย. 2562 ณ บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ และห้องประชุมอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น