ร่วมสัมผัสประเพณีแห่งความศรัทธาของต้นสลากย้อมที่สูง 12 เมตร ตั้งโดดเด่นหน้าวัด หน้าสิงห์คู่ และทิศเหนือ ทิศใต้ของวิหารหลวง
วันที่ 10 กันยายน 2562 ร่วมตกแต่งดาต้นสลากย้อมตลอดทั้งวัน บนถนนอินทยงยศ จากนั้นเวลา 18.30 น. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม“สลากย้อมเมืองลำพูนหนึ่งเดียวในโลก@ข่วงพันปีลำพูน” โดยเทศบาลเมืองลำพูน และรับชมการแสดงทางวัฒนธรรม
วันที่ 11 กันยายน 2562 ร่วมตกแต่งดาต้นสลากย้อม บนถนนอินทยงยศ ตลอดทั้งวัน และการแสดงละครประกอบนาฏศิลป์ร่วมสมัย เรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับประเพณีสลากย้อม “ข้าเจ้าจะทานสลากย้อม
วันที่ 12 กันยายน 2562
เวลา 13.00 น. การประกวดต้นสลากย้อมสูง 12 เมตร ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
เวลา 17.00 น. ร่วมขบวนแห่ต้นสลากย้อม ถวายแด่องค์พระธาตุหริภุญชัย
เวลา 19.00 น. พิธีเปิดงาน “สลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และมอบรางวัลการประกวดต้นสลากย้อม และรับชมการแสดงละครประกอบนาฏศิลป์ร่วมสมัย เรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับประเพณีสลากย้อม
วันที่ 13 กันยายน 2562 ถวายสลากภัต บริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัย และชมการประกวดฮ่ำกะโลง บริเวณหน้าวิหารละโว้ วัดพระธาตุหริภุญชัย
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น