หนึ่งเดียวในโลก “สลากย้อมเมืองลำพูน” 10-13 กันยา นี้ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย ลำพูน

ร่วมสัมผัสประเพณีแห่งความศรัทธาของต้นสลากย้อมที่สูง 12 เมตร ตั้งโดดเด่นหน้าวัด หน้าสิงห์คู่ และทิศเหนือ ทิศใต้ของวิหารหลวง
วันที่ 10 กันยายน 2562 ร่วมตกแต่งดาต้นสลากย้อมตลอดทั้งวัน บนถนนอินทยงยศ จากนั้นเวลา 18.30 น. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม“สลากย้อมเมืองลำพูนหนึ่งเดียวในโลก@ข่วงพันปีลำพูน” โดยเทศบาลเมืองลำพูน และรับชมการแสดงทางวัฒนธรรม
วันที่ 11 กันยายน 2562 ร่วมตกแต่งดาต้นสลากย้อม บนถนนอินทยงยศ ตลอดทั้งวัน และการแสดงละครประกอบนาฏศิลป์ร่วมสมัย เรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับประเพณีสลากย้อม “ข้าเจ้าจะทานสลากย้อม
วันที่ 12 กันยายน 2562
เวลา 13.00 น. การประกวดต้นสลากย้อมสูง 12 เมตร ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
เวลา 17.00 น. ร่วมขบวนแห่ต้นสลากย้อม ถวายแด่องค์พระธาตุหริภุญชัย
เวลา 19.00 น. พิธีเปิดงาน “สลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และมอบรางวัลการประกวดต้นสลากย้อม และรับชมการแสดงละครประกอบนาฏศิลป์ร่วมสมัย เรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับประเพณีสลากย้อม
วันที่ 13 กันยายน 2562 ถวายสลากภัต บริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัย และชมการประกวดฮ่ำกะโลง บริเวณหน้าวิหารละโว้ วัดพระธาตุหริภุญชัย
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!