TESLA ยานยนต์ไฟฟ้าพลิกโลก ตอนที่1 ประวัติยุคบุกเบิกยานยนต์

ถ้าพูดถึงยานยนต์หรือรถยนต์ทุกคนก็คงนึกถึง รถยนต์ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นต้นกำลังใช่ไหมครับ
หรือพูดกันง่าย ๆ ก็คือรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์เป็นตัวขับเคลื่อนให้มันเคลื่อนที่นั่นเอง ซึ่งก็ไม่แปลกที่จะเป็นเช่นนั้น

เพราะว่าในปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์โดยส่วนใหญ่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นต้นกำลังกันทั้งนั้น แต่จริง ๆ แล้วต้นกำลังของรถยนต์นั้นมีหลายแบบ โดยในอดีตเราจำแนกรูปแบบของต้นกำลังออกเป็น 3 แบบใหญ่ ๆ ตามหลักการใช้พลังงาน นั่นคือ

1.รถที่ใช้ไอน้ำ โดยน้ำจะถูกต้มให้เดือดเป็นไอความดันสูงภายนอกเครื่องยนต์ เรียกว่า External Combustion Engine

2.รถที่ใช้น้ำมัน โดยน้ำมันจะเป็นเชื้อเพลิงในห้องเผาไหม้ภายในเครื่องยนต์ เรียกว่า Internal Combustion Engine

3.รถที่ใช้ไฟฟ้า โดยไฟฟ้าจะถูกใช้เป็นพลังงานที่ทำให้เกิดกำลังขับเคลื่อนทางกลในอุปกรณ์ทางไฟฟ้าซึ่งก็คือมอเตอร์ไฟฟ้า

ในอดีต ยุคบุกเบิกอุตสากรรมยานยนต์นั้น รถยนต์ที่ใช้ไอน้ำได้ถือกำเนิดขึ้นก่อน จากนั้นในช่วงปี 1885 Karl Benz ซึ่งต่อมาก็คือผู้ก่อตั้ง Mercedez Benz ก็ได้ประดิษฐ์รถยนต์ที่ใช้น้ำมันได้เป็นครั้งแรกของโลก และตามมาด้วย การผลิตรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าได้ในช่วงปี 1900 ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากเพราะในยุคนี้เพิ่งค้นพบพลังงานไฟฟ้า

และก็เป็นที่น่าตกใจที่เมื่อก่อนในยุคบุกเบิกอุตสาหกรรมยานยนต์สัดส่วนการใช้งานต้นกำลังทั้งสามแบบนั้น รถยนต์ที่ใช้น้ำมันมีสัดส่วนน้อยที่สุดคือเพียง 22% เท่านั้น ในขณะที่ รถยนต์ที่ใช้ไอน้ำมีสัดส่วนที่มากที่สุดถึง 40% ส่วนรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าคือ 38% ซึ่งต่อมาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คือ เกือบจะทั้งหมดของรถยนต์นั้นใช้ต้นกำลังจากเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งต้นเหตุนั้นเกิดมาจากการพัฒนาของเครื่องยนต์สันดาปภายในที่มีประสิทธิภาพมากกว่าไอน้ำที่สันดาปภายนอก และในยุคสมัยนั้นเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้าก็ยังไม่มากพอที่จะทำรถยนต์ไฟฟ้าได้ดีพอ จึงเป็นเหตุผลให้เครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นที่นิยมของอุตสาหกรรมในยุคบุกเบิก

โดยต่อมาในปี 1913 Henry Ford ได้ผลิตรถที่ใช้น้ำมันออกมา และนำเสนอวิธีการผลิตที่คิดค้นขึ้นมาเองคือ Assembly Line ซึ่งเป็นวิธีที่เปลี่ยนการผลิตแบบทีละคันเป็นแบบไลน์การผลิต โดยใช้หลักความชำนาญของการประกอบชิ้นงานเดิมๆซ้ำๆเป็นสายการผลิต ทำให้พนักงานเกิดความชำนาญและทำงานได้อย่างรวดเร็ว และยังทำให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยถูกลง โดยรถที่ทำให้ Ford สามารถประสบความสำเร็จในการขายคือ รถรุ่น Model T เป็นรถที่ใช้ต้นกำลัีงเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ขายได้ในราคาถูก

และสามารถเข้าถึงชนชั้นกลางทั่วไปได้ เมื่อรถของ Ford รุ่น Model T สามารถขายได้เป็นจำนวนมากทำให้เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ว่า รถที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายใน หรือ รถที่ใช้น้ำมัน ตอบโจทย์ คือ ประสิทธิภาพสูง ต้นทุนต่ำ ขายได้ในราคาถูกเข้าถึงชนชั้นกลางที่เป็นชนชั้นที่มีมากที่สุดเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด ทำให้เกิดการประวัติอุตสาหกรรมยานยนต์กลายเป็นรถยนต์ใช้น้ำมันตั้งแต่นั้นมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!