นักเรียน รร.เทพนารี สร้างชื่อ ติด 1 ใน 12 ผ่านเข้ารอบคัดเลือกชิงแชมป์ประเทศไทย เขตการสอบภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผอ.รร.เทพนารี อ.สูงเม่น จ.แพร่ เผยว่าที่ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดโครงการ BOT CHALLENGE & EXPERIENCE 2019 จัดให้มีการแข่งขันสอบคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจการเงิน รวมถึงรู้จักบทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในฐานะธนาคารกลางที่มีบทบาทด้านการดำเนินนโยบาย เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ระบบสถาบันการเงินและระบบการชำระเงินของประเทศ
มีการสอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียน 17 จังหวัด ภาคเหนือ ด้วยระบบ Online เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีโรงเรียนต่างๆ ส่งนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน จำนวน 400 คน ผลการแข่งขันปรากฏว่า นางสาววัสนนันท์ แก้วธรรมานุกูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพนารี ได้ผ่านเข้ารอบ “ชิงแชมป์ประเทศไทย” ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท เงินรางวัลสนับสนุนโรงเรียน 10,000 บาท และเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าแข่งขันรอบ “ชิงแชมป์ประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 8-11 ตุลาคม 2562 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ต่อไป
รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกข้ารอบ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจําปี 2562
เขตการสอบ: ภาคเหนือ โดยมีผู้มีผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 12 คน คือ
ลำดับที่ 1 นายกฤษกร เป็นสุขศรี รร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
ลำดับที่ 2 น.ส.จิณฑ์วิภา พิริยะอนันตกุล รร.สตรีศรีน่าน จ.น่าน
ลำดับที่ 3 น.ส.ณัฐธยาน์ เงาธรรมทรรศน์ รร.บุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
ลำดับที่ 4 น.ส.ดารารัตน์ ณ ลําพูน รร.เทศบาล 1 กิตติขจร จ.ตาก
ลำดับที่ 5 นายทัศน์พล เอี่ยวแสง รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เชียงราย
ลำดับที่ 6 นายทิชานนต์ ธรรมสอน รร.ชุมแสงชนูทิศ จ.นครสวรรค์
ลำดับที่ 7 น.ส.ปาริศา ปัญญา รร.สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา
ลำดับที่ 8 นายพิชิตชัย กุดกล้วย รร.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
ลำดับที่ 9 น.ส.วัตนนันท์ แก้วธรรมานุกูล รร.เทพนารี จ.แพร่
ลำดับที่ 10 นายโวยวิทย์ เพ็งบุตร รร. ศรีสําโรงชนูปถัมภ์ จ.สุโขมัย
ลำดับที่ 11 น.ส.ศิรินภา หงส์สิงห์ทอง รร.เทศบาล 1 กิตติขจร จ.ตาก
และลำดับที่ 12 นายสิรวิชญ์ เวียงคํา รร.สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา

ร่วมแสดงความคิดเห็น