รองผู้ว่าการด้านตลาดฯ ททท. ระดมความคิดเห็นภาครัฐเข้าร่วมกับเอกชน ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของ จ.เชียงใหม่

เมื่อเร็วๆ นี้ การท่องเที่ยวประเทศไทย(ททท.) ประชุมหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใน จ.เชียงใหม่ และภาคเหนือ โดยมี นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. (ประธานการประชุม) น.ส.ภัคนันท์ วินิจชัย ผอ.ททท.สำนักงานเชียงใหม่ นางผ่องพรรณ ศิริวัฒนาวาศา รอง ผอ.ททท.สำนักงานเชียงใหม่ นายธนิต ชุมแสง ประธานที่ปรึกษา CMFB ChiangMai Food & Bistro นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว อดีตนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ และ ผอ.เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันหารือ ที่ททท.สำนักงานเชียงใหม่
นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า การส่งเสริมภาพรวมด้านการท่องเที่ยว โครงการ 7 ..Re Invent 1.สร้างโอกาสวันธรรมดา (14.1% ให้เป็น 30%) 2.สร้างสัดส่วน Q3/Q4 ให้มีความสมดุล/ปิดช่องทางของจังหวัด IG Season 3.สร้างจุดเด่นผูกเชื่อมเมืองรอง ด้วยคอนเทนท์ที่แตกต่าง 4.สร้างกระแสการกินอย่างมีเรื่องราว 5.สร้างกระแสการเดินทางในเมืองไทย 6.สร้างค่านิยมประเพณีไทย 7.สร้างค่านิยมท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึก
ทั้งนี้ การส่งเสริมภาพรวมการท่องเที่ยว ปี 2563 เน้นส่งเสริมเพิ่มความถี่การเดินทาง ทั้งในช่วงวันหยุดยาว และเน้นส่งเสริมกระตุ้นการใช้จ่ายด้านสินค้ามูลค่าสูง/ กิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม นอกจากนี้ แนวทางส่งเสริมในภาคเหนือ – เน้นเพิ่มค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว กระตุ้นการเดินทางด้วยการนำเสนอผ่านงาน Art & Craft และ Content ที่น่าสนใจของภาคเหนือ เพื่อเพิ่มวันพักค้างของนักท่องเที่ยว เน้นขยายพื้นที่การท่องเที่ยวกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่น โดยนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในทุกๆ กิจกรรมของการท่องเที่ยว

ร่วมแสดงความคิดเห็น