ทม.น่าน เข้าดำเนินการตัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่ ที่ติดกับเส้นทางสัญจร และสายไฟฟ้าแรงสูง

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.ที่บริเวณถนนสุมนเทวราช หน้าโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา นายสุรพล เธียรสูตร นายก ทม.น่าน กล่าวว่า จากการที่ ทม.น่าน ได้สำรวจตันไม้และกิ่งไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่ติดกับเส้นทางสัญจรและสายไฟฟ้าแรงสูง ภายในเขตพื้นที่ พบว่ามีต้นไม้ใหญ่ที่มีความเสี่ยง ก่อให้เกิดอันตรายอยู่บนเส้นทางบริเวณหลังวัดช้างค้ำ วรวิหาร และหน้าโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ถนนสุมนเทวราช ทำให้รถบัสนักท่องเที่ยวและรถบรรทุกขนาดใหญ่ และประชาชนที่ใช้ตามเส้นทางสัญจรจะได้รับอันตราย
ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย ทาง สนง.ทม.น่าน จึงได้เข้าดำเนินการตัดกิ่งไม้ ที่มีความเสี่ยงตามเส้นทางดังกล่าว โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายวรศักดิ์ วงศ์วรกุล หจก.แพร่ธำรงค์วิทย์ นายเชิดชู เต็งไตรรัตน์ ปั้มเชลล์เต็งไตรรัตน์ ข่วงฮังต่อ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน่าน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สภ.เมืองน่าน และหจก.น่าน คอสเมติกส์ สนับสนุนเครื่องดื่ม รถเครนขนาดใหญ่ รถเครนติดบนรถบรรทุก 10 ล้อ และเจ้าหน้าที่ที่มาอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ จนสำเร็จไปด้วยดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น