แม่สอด จ.ตาก จัดเทศกาลคเณศจตุรถี ประจำปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลคเณศจตุรถี ประจำปี 2562 พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด และประชาชนผู้นับถือ ศรัทธาพระองค์ท่าน เข้าร่วมพิธีฯ ณ วงเวียนเล็กแม่สอด หน้าโรงเรียนเทศบาลชุมพลคีรี การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการเผยแพร่เทศกาลที่ดีงาม สร้างความสมานสามัคคีกันในหมู่พี่น้องทั้งชาวไทยและชาวเมียนมา และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ศรัทธา

ร่วมแสดงความคิดเห็น