ไทย-เมียนมาร์ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดน จัดประชุมเจรจาการค้า Business Matching

โดยเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน ตัวแทนผู้ประกอบการจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางไปหารือเจรจาการค้า Business Matching และแสดงสินค้าเด่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอน กับผู้ประกอบการเมืองลอยก่อ รัฐคะยา โดยมี U L Phaung Sho มุขมนตรีแห่งรัฐคะยา พร้อมคณะให้การต้อนรับ และร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสร้างความคุ้นเคย อันจะเป็นประโยชน์ในเชิงธุรกิจการค้าในอนาคต ณ ศาลาว่าการเมืองลอยก่อ รัฐคะยา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ประชุมหารือข้อราชการกับมุขมนตรีรัฐคะยาในรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาการค้าชายแดนผ่านจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนบ้านห้วยต้นนุ่น (BP13) อำเภอขุนยวม กับเมืองลอยก่อ รัฐคะยา ประเด็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างเมือง การอนุญาตให้บุคคลเข้า-ออก ระหว่างประเทศผ่านจุดผ่อนปรนการค้า เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สำหรับ รัฐคะยา Kayah State เป็นรัฐอีกรัฐหนึ่งที่อยู่ติดชายแดนไทย โดยมีพื้นที่ติด อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เนื่องจากรัฐนี้มีภูมิศาสตร์ที่อยู่ในระนาบเดียวกันกับกรุงเนย์ปิดอว์ เมืองหลวงของเมียนมา ปัจจุบันนี้ทาง จ.แม่ฮ่องสอน ได้พยายามที่จะยกระดับด่านห้วยต้นนุ่น อ.ขุนยวมให้เป็นด่านถาวร ในอนาคตด่านนี้จะทำให้มีการพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอน

จากการหารือข้อราชการในวันนี้ ทั้งสองฝ่ายยืนยันความตั้งใจในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายที่การการยกระดับจุดผ่อนปรนเป็นด่านผ่านแดนถาวร หากแต่ ณ ปัจจุบันทั้งสองฝ่ายจะต้องเร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต ส่วนทางด้านการก่อสร้างถนนไปยังจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนบ้านห้วยต้นนุ่นนั้น ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำลังดำเนินการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี 2562 นี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสองฝ่าย เมืองลอยก่อและเมืองแม่ฮ่องสอน จะได้ประสานงานเพื่อเปิดเส้นทางถนนสาย อ.ขุนยวม-ลอยก่อ รัฐคะยา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา อย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!