แพร่พัฒนาอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมล้านนา Lanna Art for Visual Communication

เมื่อวันนี้ 5 กันยายน 2562 ที่ห้องสักทอง โรงแรมแม่ยมพาเลส อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมล้านนา Lanna Art for Visual Communication โดยในวันนี้ได้มีการอบรมให้ความรู้จากวิทยากรด้านการออกแบบที่มีชื่อเสียงระดับประเทศหลายท่าน ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมในวันนี้มีทั้ง นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการชุมชน ผลิตภัณฑ์ผ้า ที่ผลิตภัณฑ์ไม้สัก ผลิตภัณฑ์ชุมชนร่องฟอง รวมถึงอีกหลายประเภททั้งในจังหวัดแพร่ และต่างจังหวัดรวมจำนวนกว่ากว่า 120 คน เข้าร่วมการอบรมซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 7 ถึง 8 กันยายนนี้และนอกจากนี้จะยังมีการแข่งขันประกวดการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชนจังหวัดแพร่โดยจะมีการคัดเลือกทีมเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 10 ทีมซึ่งจะได้รับเงินรางวัลสนับสนุนทีมละ 35,000 บาท พร้อม ชิงรางวัลกว่า 1 แสนบาท
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่เป็นอัตลักษณ์ของเมืองแพร่ เกิดผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจดีไซน์ใหม่ๆมีความหลากหลายตอบสนองต่อเทรนของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ที่จะก่อให้เกิดการต่อยอดซึ่งจะช่วยสร้างการรับรู้ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนไปสู่สินค้าด้านการท่องเที่ยวและเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จะเสริมสร้างรายได้กลับมาสู่จังหวัดแพร่ในอนาคต ซึ่งโครงการนี้ จังหวัดแพร่โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมกับ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น