น่ายินดี ไทยติดอันดับ 6 ระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก

CEOWORLD นิตยสารด้านธุรกิจของสหรัฐอเมริกา จัดอันดับประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก ประจำปี 2562 พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่
1.โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข
2.ประสิทธิภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข ตั้งแต่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่น ๆ
3.ค่าใช้จ่ายในระบบ
4.การเข้าถึงยาคุณภาพ และ
5.ความพร้อมของรัฐบาลในการจัดการระบบ
ผลการสำรวจพบว่า ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก โดยได้คะแนนทั้งหมด 67.99 เต็ม 100 แบ่งออกเป็น
-ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 92.58 คะแนน
-ด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 17.37 คะแนน
-ด้านค่าใช้จ่าย 96.22 คะแนน
-ด้านการเข้าถึงยา 67.51 คะแนน
-ด้านความพร้อมของรัฐบาล 89.91 คะแนน
ทั้งนี้ ประเทศที่ได้จัดอันดับตั้งแต่ อันดับ 1 ถึง 10 ดังนี้ 1.ไต้หวัน 2.เกาหลีใต้ 3.ญี่ปุ่น 4.ออสเตรีย 5.เดนมาร์ก 6.ไทย 7.สเปน 8.ฝรั่งเศส 9.เบลเยี่ยม และ10.ออสเตรเลีย
ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของไทย ที่ได้รับการจัดอันดับค่อนข้างสูง ใกล้เคียงกับประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!