เชียงใหม่! บรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 12

วันที่ 9 ก.ย.2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีปกติ รอบที่ 12 ในโอกาสนี้ นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมปฐมนิเทศและให้โอวาทครูบรรจุใหม่ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โดยให้โอวาทให้ครูทุกท่านสอนให้ลูกศิกษ์แข่งขันกับตนเองไม่แข่งขันกับผู้อื่น ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สอนให้เด็กทำงานร่วมกัน ให้น้อมนำพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 มีพื้นฐานที่มีคุณธรรม มีงานและอาชีพเป็นพลเมืองดี นำไปสู่การปฏิบัติ ขอให้มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อการศึกษา
ซึ่งในการบรรจุครูผู้ช่วยรอบที่12 ของจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ ได้เรียกให้มารายงานตัว จำนวน 51 ราย แต่มีผู้สละสิทธิ์ จำนวน 5 ราย ได้แก่ วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา และวิชาเอกภาษาไทย 2 อัตรา รวมจำนวนผู้มารายงานตัวในวันนี้ จำนวน 46 ราย และจะนำอัตราว่างดังกล่าวเรียกบรรจุในรอบต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น