คณะพยาบาล มช. จัดพิธีเปิดการอบรมนานาชาติหลักสูตร Community Empowerment to Strengthen Maternal and Newborn Health Care

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดการอบรมนานาชาติหลักสูตร Community Empowerment to Strengthen Maternal and Newborn Health Care สำหรับผู้รับทุนชาวต่างชาติ จำนวน 22 คน จาก 10 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ ภูฏาน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เมียนมาร์ ปากีสถาน ปาปัวนิวกีนี ติมอร์ เลสเต และ เวียดนาม
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม กล่าวรายงาน และ คุณดวงกมล พรชำนิ ผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund – UNFPA) กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
การอบรมดังกล่าว ได้รับการสนับสนุน จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำปี ค.ศ.2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 20 กันยายน 2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น