รองอธิบดีกรมชลประทาน ตรวจติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง อ.แม่สรวย

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2562 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิยดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ได้เดินทางโครงการสื่อสารสัญจรติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ณ บริเวณหน้างานบ้านใหม่เจริญ ม.14 ต.ป่าแดด โดยมี นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย พร้อมด้วย นายสนั่น อินต๊ะไชยวงค์ กำนันตำบลป่าแดด ร่วมด้วยอดีต สจ.แม่สรวย ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านให้การต้อนรับ
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2562 ทีมงานชลประทานอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้างโดยการนำของ นายเรียบ อภัยพนันท์ และนายธวัชชัย อินต๊ะชัยวงค์ อดีต สจ.อำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชลประทานกระบวนการ สชป.2 นายไพโรจน์ แอบยิ้ม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ทีมงานชลประทานท้องถิ่นอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ได้เดินทางเข้าพบรองอธิบดีกรมชลประทาน ติดตามเร่งการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ กรมชลประทานกรุงเทพมหานคร เพื่อขอติดตามและเร่งก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตร ในพื้นที่ ต.ป่าแดด
สำหรับอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง มีความจุเก็บน้ำระดับเก็บกัก 32.00 ล้าน ลบ.ม. มีพื้นที่รับประโยชน์ 17,200 ไร่ และพื้นที่ชลประทานทั้งหมด 12,865 ไร่ คาดก่อสร้างในปี 2563 นอกจากพื้นที่ใน ต.ป่าแดด แล้วยังครอบคลุมเอื้อเฟื้อ ต.แม่สรวย ต.ศรีถ้อย และต.แม่พริก ส่วนระดับจังหวัดเอื้อเฟื้อถึง อ.แม่ใจ จ.พะเยา

ร่วมแสดงความคิดเห็น