อ.แม่สรวย รณรงค์ คนเชียงราย ร่วมมือ ร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก หลังพบระบาดต่อเนื่อง 7 ตำบล

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2562 นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย เป็นประธานเปิดกิจกรรมขบวนรณรงค์ คนเชียงราย ร่วมมือ ร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก โดยมี นายสามารถ แก้วพลิก สาธารณสุขอำเภอแม่สรวย กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่าย อสม. และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถ ประชาสัมพันธ์ การมอบวัสดุ เคมีพันธุ์ และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในชุมชน เพื่อให้แต่ละชุมชนนำไปดำเนินการต่อไป
จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกใน จ.เชียงราย ปี 2562 พบผู้ป่วย 2,886 ราย อัตราป่วย 223.02 ต่อแสนประชากร แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต และพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกกระจายใน อ.แม่สรวย จำนวน 244 ราย ในจำนวน 7 ตำบล ได้แก่ ต.แม่สรวย 7 ราย ต.ป่าแดด 24 ราย ต.แม่พริก 8 ราย ต.ศรีถ้อย 7 ราย ต.ท่าก๊อ 22 ราย ต.เจดีย์หลวง 60 ราย และต.วาวี 116 ราย และพบว่ามีแนวโน้มจะระบาดเพิ่มขึ้นหากไม่มีการรณรงค์ป้องกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น