นอภ.เชียงแสน สั่งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ ขอรับสนับสนุน พมจ.เพื่อดำเนินการเร่งด่วน

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2562 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน ได้สั่งการให้ นายวิษณุพงศ์ วรภัทรธำรง ปลัดอำเภอเชียงแสน พร้อมด้วย นายสุพันธ์ ยาละ ผู้จัดการการไฟฟ้าสาขาเชียงแสน นายดำรง จันทร์แปงเงิน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน นักพัฒนาชุมชน นายช่างเทศบาล และผู้ใหญ่บ้านบ้านสันต้นเปา และบ้านสบยาบ ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ จำนวน 2 ราย คือ นายสมชาย แซ่เล้า อายุ 72 ปี และนางแสง แซ่เล้า อายุ 63 ปี สามีภรรยา ราษฎรบ้านสันต้นเปา บ้านเลขที่ 2 ม.1 ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย อยู่ห่างจากปากซอยหมู่บ้านประมาณ 500 เมตร ลักษณะเป็นทางเข้าสวน อาศัยบ้านทำด้วยฟากไม้ไผ่ ไม่มีไฟฟ้าใช้ ไม่มีลูกหลานดูแล โดยการช่วยเหลือเบื้องต้นเรื่องไฟฟ้า ทต.แม่เงิน จะดำเนินการส่งเรื่องขอขยายเขตไฟฟ้ามาให้อำเภอ เพื่อส่งต่อให้การไฟฟ้าเข้าโครงการ ในระยะเร่งด่วนโดยจะดำเนินการต่อไฟชั่วคราวเพื่อให้แสงสว่างในครัวเรือน สำหรับเรื่องการซ่อมแซมบ้าน เทศบาลจะดำเนินการสอบกรณีเบื้องต้นเพื่อทำเรื่องขอรับการสนับสนุนจาก พมจ. ผ่านยังอำเภอเชียงแสน
อีกราย คือ น.ส.ศสิธร เสนาวงค์ อายุ 25 ปี ราษฎรบ้านสบยาบ บ้านเลขที่ 41/1 ม.2 ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็นผู้พิการแต่กำเนิด ไม่ประสงค์พบปะผู้คน เก็บตัวในความมืด ผู้ปกครองต้องแยกตัวไว้ในบ้านอีกหลังบริเวณใกล้ๆ กัน และต้องล็อคกุญแจไว้ด้านนอก เมื่อต้องออกไปทำงาน สภาพบ้านชำรุดทรุดโทรม การช่วยเหลือจะดำเนินการสร้างบ้านหลังเล็กๆ ให้ใหม่ เนื่องจากบ้านไม่สามารถซ่อมแซมได้ โดยเทศบาลจะดำเนินการทำเรื่องขอรับการสนับสนุนจาก พมจ. ผ่านยังอำเภอเชียงแสน เพื่อดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น