กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ และคณะ เข้าเยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 9 ก.ย.2562 นายฌอน เค. โอนีลล์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนําตัว ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหรัฐฯ กับจังหวัดเชียงใหม่
ก่อนเข้ารับตำแหน่งกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ นายฌอน เค. โอนีลล์ ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมาย ในคณะเจ้าหน้าที่ของประธานคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกา ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ในสภาคองเกรส สมัยที่ 114 และ 115

ร่วมแสดงความคิดเห็น