หอการค้าเชียงใหม่ ต้อนรับคณะจากเมืองคุนหมิง ประเทศจีน

วันที่ 9 กันยายน 2562 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ คณะจีนจากเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบเพื่อหารือในด้านกิจกรรม โครงการต่างๆ การเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ด้านการท่องเที่ยวเเละการค้าการลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น