หอการค้าเชียงใหม่ ต้อนรับคณะจากเมืองเซียนเถา ประเทศจีน

วันที่ 9 กันยายน 2562 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายจำรูญวิทย์ จันนรานนท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าฯ เเละ กรรมการกิตติมศักดิ์หอการค้าฯ นายสุมินทร์ ตันไพเราะ นางประภัสรา บรรดิษฐ ร่วมให้การต้อนรับคณะจากเมืองเซียนเถา มณฑลเหอเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบเพื่่อหารือในเรื่่องของการทำโรงงานเกษตรแปรรูป เเละเครื่องมือการเกษตร ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น