พระนิสิตจิตอาสาฯ มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน แก่น้องๆ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 กลุ่มพระนิสิตสาขาวิชาภาษาบาลี (ห้องเรียนวัดเจ็ดยอด) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ หลังจากได้เปิดรับบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน ภายใต้ “โครงการพระนิสิตจิตอาสา เพื่อสาธารณชน” ปี 2562 จิตอาสาที่จะช่วยเหลือสังคมและนักเรียนเยาวชน ได้นำอุปกรณ์การเรียนการสอน หนังสือ สมุด ดินสอ ปากกาฯลฯ นำมามอบให้กับ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด โดยมี อ.เทวัญ เอกจันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาภาษาบาลี ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมคณะพระนิสิตสาขาวิชาภาษาบาลี เด็กนักเรียนตั้งแต่ อนุบาล-ประถมศึกษา ร่วมรับมอบอย่างมีความสุข ซึ่งทางพระนิสิตจิตอาสาหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่เด็กนักเรียนทุกๆคน ณ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น