เปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” จ.พะเยา

วันที่ 9 ก.ย. 62 นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการ จ.พะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ ป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” สถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พะเยา ร่วมกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) มหาวิทยาลัยพะเยา ทต.แม่กา ทม.พะเยา สภ.แม่กา และชุมชนรอบพื้นที่ป่าร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น ณ บริเวณแปลงผลิตเมล็ดไม้สัก ด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา  ตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ดำเนินโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ที่ต้องการให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้แนวทางในการดำเนินโครงการฯ ทั่วประเทศ โดยใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่เป็นพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ปลูกต้นไม้ ที่ตั้งอยู่ในเมืองหรือใกล้เมือง โดยรัฐร่วมมือกับ ท้องถิ่นชุมชนดำเนินการในลักษณะของพื้นที่สาธารณะ ให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้ามาใช้ประโยชน์ อาทิ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย ศึกษาธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาป่าไม้ เป็นต้น

โดยกิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบด้วย การวิ่ง Forest Walk Rally ระยะทาง 500 เมตร รอบพื้นที่ป่า กิจกรรมแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านป่าไม้ พิธีบวชป่า และการซ้อมดับไฟไปป่าจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการ จ.พะเยาได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 อีกด้วย

สำหรับสถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา จ.พะเยา มีเนื้อที่ประมาณ 2,450 ไร่ ตั้งอยู่ในเขต ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา และบางส่วนอยู่ในเขต อ.งาว จ.ลำปาง หน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นที่ของ ทต.แม่กา มีพื้นที่ที่จัดให้เป็นป่าในเมือง เนื้อที่ 200 ไร่ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนล้อมรอบ อยู่ติดกับมหาวิทยาลัยพะเยา มีหอพัก และชุมชนล้อมรอบ มีความสะดวกต่อการเข้าถึงของประชาชน โดยในอนาคตป่าในเมืองแห่งนี้ ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ จากการมาเดิน-วิ่ง ออกกำลังกาย ศึกษาความรู้ด้านป่าไม้ และอาจมีการพัฒนาเป็นตลาดประชารัฐแบบล้านนาต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น