นอภ.เชียงแสน นำสมาชิกกิ่งกาชาด ร่วมมอบทุนการศึกษาเด็กดี

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.2562 นายประสงค์ หล้าอ่อน นอภ.เชียงแสน จ.เชียงราย พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาด อ.เชียงแสน ได้พบปะคณะครู – นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 15 และได้มอบทุนการศึกษา” เด็กดีตามพระบรมราโชบาย” ที่มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นเด็กดี ตามพระบรมราโชบายของ รัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กนักเรียน ที่ทำความดีและเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคม ตั้งแต่ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษา จำนวน 26 ทุนๆ ละ 1,000 บาท สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 15 มีคณะครู จำนวน 98 คน และนักเรียน จำนวน 1,960 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น