‘ณ บ้านเมตตา’ บรรยาย เรื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชน

เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 6 ก.ย. 62​ ที่ผ่านมา​ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เดินทางเข้าพบปะหารือกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 3 (ผู้มาศึกษาดูงานบ้านเมตตา) และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ’ แก่ลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านเมตตา เขตบางนา
“ความสำเร็จในทุกสิ่งอยู่ที่ความเพียรพยายาม ความมุ่งมั่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ก่อให้เกิดพลานุภาพแห่งการกระทำความดี ที่จะเป็นกำลังใจเกิดขึ้นแก่ตัว แบบอย่างซึ่งกันและกัน ผลลัพธ์สู่ครอบครัว องค์กร และสังคม ในเชิงบวกที่เราผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้เช่นนั้นอาจไม่คาดคิดมาก่อน สำคัญที่สุด คือ ความจริงใจเกิดขึ้นแก่ตัว เป็นศักดิ์เป็นศรีแก่ตัว บุคคลต้องไม่อิจฉาริษยา ปากว่าตาขยิบ คือ พูดอย่างหนึ่งแต่กลับทำอีกอย่างหนึ่ง สิ่งนี้ถือเป็นโชคร้ายแก่ชีวิต ในทางกลับกัน เพื่อยังความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตน ขอให้ลูกหลานทุกคนพึงตระหนักอยู่เสมอว่า เราทำความดีด้วยหัวใจ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น