สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน และเจเจพาร์คลำปาง เดินสายทำบุญ วันที่ 9 เดือน 9

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562. เวลา 11.00 น. นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ ประธานสมาคมสว่างนครลำปาง (เขต 9), นายสุระโยธิน ธนะสวัตถิ์ รองประธานฯ ,นายบุญธฤต ธนะสุวัตถิ์ หัวหน้ากู้ภัยสว่างนครลำปางและคณะฯ ได้เดินทางไปเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ลำปาง และร.ร.ศึกษาคนตาบอด สำหรับโครงการนี้ นายบุญธฤตฯ หัวหน้ากู้ภัยสว่างนครลำปาง เปิดเผยว่า “โครงการอิ่มใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ กับสว่างนครลำปาง” เราจะมีการเลี้ยงอาหาร และมอบสิ่งของสุขภาพ ให้ 1.สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จ.ลำปาง 2.ร.ร.การศึกษาคนตาบอด 3.ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ลำปาง 4.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.ลำปาง หรือหน่วยงานอื่นๆตามความเหมาะสม เดือนละ 1 ครั้ง/สถานที่
ท่านใดสะดวกเข้าร่วมแจกของ หรือสมทบทุนแจ้งได้ที่หน่วยกู้ภัยสว่างนครลำปาง 054221-666 และหลังจากนั้นจึงจะได้เดินทาง เพื่อมอบเงินแก่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จำนวน 300,000.บาท เพื่อสมทบทุนในสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมี พ.อ.อรรณพ ธรรมลักษมี ผอ.โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ด้านนางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ ประธานสมาคมสว่างนครลำปาง (เขต 9) ยังได้เปิดเผยอีกว่า ในโอกาส ที่วันนี้เป็นวันดี วันที่ 9 เดือน 9 จึงมาทำบุญและคิดว่าการทำบุญให้กับโรงพยาบาลเป็นสิ่งสำคัญมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!