ธารน้ำใจจากผู้ใจบุญ บริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้กับ รพ.แพร่

ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 นายชาตรี แมตสี่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา รพ.แพร่ แจ้งว่า รพ.แพร่ ในนามผู้ป่วยและประชาชนชาวแพร่ ขอขอบพระคุณ บริษัทตึกเหลืองค้าวัสดุก่อสร้างจำกัด โดย คุณสมหวัง_งามพฤกษ์วานิชย์ ประธานกรรมการ ที่มอบเงินบริจาคแก่ รพ.แพร่ เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ สำหรับบริการผู้ป่วย จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยมี นพ.ประการณ์ องอาจบุญ ผอ.ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.แพร่และเมื่อก่อนหน้านี้ได้มี 3 ครอบครัว คุณวิศว์-คุณรุ่งนรา รัตนโชติ,คุณพีรพัฒน์-คุณศิริรัตน์ ภู่ตันติกุล ที่ได้บริจาคเตียงผู้ป่วย จำนวน 2 เตียง พร้อมที่นอนลม 2 ชุด และคุณลัดดาวัลย์ ก้อนแก้ว และลูกหลาน บริจาคเตียงผู้ป่วย จำนวน 1 เตียง พร้อมที่นอนลม 1 ชุด ที่มอบให้กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน เพื่อใช้กับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงของ รพ.แพร่ และบริษัทโตโยต้าแพร่ หล่อตระกูล จำกัด มอบเงินบริจาค เพื่อปรับปรุงห้องเคมีบำบัด จำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)โดยมี นพ.วิชิน โชติปฎิเวชกุล รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.แพร่ รับมอบ
สำหรับทุกท่านสามารถบริจาค สิ่งของ/ของใช้ ได้ที่ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก หรือร่วมบริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.แพร่ สามารถโอนเงินได้ที่…ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 506-0-91921-8 ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 518-264346-5 สามารถนำไปหักค่าใช้จ่ายเพื่อลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า โทรติดต่อสอบถามได้ที่ 054-533500 ต่อ 8808

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!