รร.เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จัดพิธีทักษิณานุปทานอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จัดพิธีทักษิณานุปทานอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ในรัชกาลที่ 4
วันที่ 9 กันยายน 2562 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จัดพิธีทักษิณานุปทานอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๔ และเป็นพระบรมราชนนีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้แทนราชสกุล/ราชนิกุล เจ้านายฝ่ายเหนือ ผอ.สพม.34 นายอำเภอสันป่าตอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ประชาชน และนักเรียนร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ โอกาสนี้ ดร.ชวินทร์ณวัฒน์ ณ ลำพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ พร้อมคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น