รร.พร้าววิทยาคม รับมอบฟุตบอล

วันที่ 10 กันยายน 2562 นางสาวสายฝน วรรณกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน ขอขอบคุณ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ที่มอบฟุตบอลให้กับโรงเรียนพร้าววิทยาคม ภายใต้โครงการ “KING POWER THAI POWER พลังคนไทย” เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีมีประโยชน์ให้กับสังคมไทยผ่านการสร้างและส่งผ่านพลังความดีให้กับคนในสังคมทุกระดับโดยเฉพาะ “เยาวชน” ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการช่วยกันพัฒนาขับเคลื่อนประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าในอนาคต 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!