สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดการอบรม การบริการที่เป็นเลิศ (Service Mind) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม การบริการที่เป็นเลิศ (ด้วยการสร้าง) Service Mind ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับพนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่ (รุ่นที่ 1)

ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการลูกค้าของบุคลากรในทุกระดับชั้นจากทุกฝ่ายงานของสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น และจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 10-11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมปาริชาติ ชั้น 5 อาคารสำนักงาน สวนสัตว์เชียงใหม่

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น